Publicerat: 2023-08-29 07:50:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures ökar omsättning och resultat

Investeringsbolaget Renewable Ventures Nordic, RVN, redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Förlusten vändes till vinst på sista raden.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -0,17 miljoner kronor (-0,36). Resultatet efter skatt blev 0,24 miljoner kronor (-0,36). Resultat per aktie hamnade på 0,13 kronor (-0,19). Resultatet har primärt stöd av försäljning av andelar i noterade innehav.

Substansvärde per aktie låg på 5,34 kronor.

"RVN har under 2023 utvärderat ett flertal möjliga affärer och under andra kvartalet signerades ett avtal om att förvärva Pep Securities AB. Förvärvet av Pep Securities ger oss en starkare kapitalbas och därmed möjlighet att genomföra fler strukturaffärer men också möjlighet att hjälpa större och mer mogna bolag till notering", uppger vd Marcus Bonsib.

Han skriver vidare att bolaget med de nya ägarna, som bland annat inkluderar Investment AB Spiltan, får ett kompletterande nätverk samt en ökad synlighet för verksamheten. Pep Securities har även exponering mot flera tillväxtbolag som RVN vill arbeta med och utveckla.

RVN genomförde inte några investeringar under det andra kvartalet. Bolaget har frigjort viss likviditet genom att sälja aktier i noterade innehav. Bolaget har ett brygglån om 1,8 miljoner kronor som ännu inte återbetalt.

"Vi för dialog med bolaget som brygglånet är ställt till och utvärderar alternativ för att kunna få det återbetalt", uppger Bonsib.Renewable Ventures, Mkr Q2-2023 Q2-2022
Nettoomsättning 0,3 0,0
Rörelseresultat -0,17 -0,36
Nettoresultat 0,24 -0,36
Resultat per aktie, kronor 0,13 -0,19
Substansvärde per aktie, kronor 5,34

Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB