Hem

Publicerat: 2023-08-29 08:14:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BPC Instruments AB: BPC Instruments ökar omsättning och rörelseresultat

Bioteknikbolaget BPC Instruments redovisar en både ökande omsättning och rörelsevinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 27,7 procent till 10,6 miljoner kronor (8,3).

Rörelseresultatet blev 2,9 miljoner kronor (1,2), med en rörelsemarginal på 27,4 procent (14,5).

Resultatet efter skatt blev 2,4 miljoner kronor (1,0), och per aktie 0,23 kronor (0,09).

"Sammanfattningsvis har det andra kvartalet 2023 varit en mycket händelserik period för BPC Instruments, präglad av starka finansiella resultat med en stor andel inköpsorder av normal storlek, framgångsrika produktlanseringar och ett ökat erkännande bland investerare", kommenterar vd Jing Liu.


BPC Instruments, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 10,6 8,3 27,7%
Rörelseresultat 2,9 1,2 141,7%
Rörelsemarginal 27,4% 14,5%
Nettoresultat 2,4 1,0 140,0%
Resultat per aktie, kronor 0,23 0,09 155,6%

Läs mer om BPC Instruments AB