Publicerat: 2023-08-29 08:56:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Medimi ökar omsättning och rörelseresultat - intensifierar arbetet med kapitalanskaffning

Medicinteknikbolaget Medimi redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

"Under första halvåret har vi fortsatt att öka försäljningen i Danmark, samtidigt som vi har öppnat spännande möjligheter med potentiella kunder över hela den nordiska marknaden", kommenterar vd Johan Wiesel.

Omsättningen steg till 0,9 miljoner kronor (0,6).

"Omsättningen för året fortsätter att utvecklas enligt vår målsättning och vi har goda förhoppningar om att nå vårt mål för 2023 att växa med cirka 100 procent", noterar Wiesel.

Rörelseresultatet blev -4,0 miljoner kronor (-4,2) och resultatet efter skatt blev också -4,0 miljoner kronor (-4,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,8 miljoner kronor (-4,2).

Likvida medel uppgick till 4,8 miljoner kronor (8,9).

"Kapitalanskaffning är ett ständigt fokus för ledning och styrelse och arbetet har nu intensifierats för att kunna säkerställa en trygg likviditet framöver. Mer information om hur den långsiktiga finansieringen skall lösas kommer inom kort", avslutar Medimi-chefen.


Medimi, Mkr Q2-2023 Q2-2022
Nettoomsättning 0,9 0,6
Rörelseresultat -4,0 -4,2
Nettoresultat -4,0 -4,3
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,8 -4,2
Likvida medel 4,8 8,9

Läs mer om Medimi AB