Publicerat: 2023-08-30 07:45:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Upgrade Invest Nordic AB: Upgrade Invest Nordic redovisar en mindre förlust

Investmentbolaget Upgrade Invest Nordic, som började handlas på Spotlight tidigare i år, redovisar som planerat inga intäkter och en mindre förlust under andra kvartalet.

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (-0,3).

Resultatet efter skatt blev -0,2 miljoner kronor (-0,3), och per aktie -0,12 kronor (-0,13).

"Börsklimatet har fortsatt varit osäkert under kvartalet. Investeringar i mindre noterade eller onoterade bolag kännetecknas alltid av hög risk, men speciellt i dessa tider. Vi har därför valt att inte genomföra några nya investeringar och därmed försiktigt förvalta vår kassa", kommenterar vd Marcus Bonsib.

Substansvärdet var per den sista juni cirka 8,7 miljoner kronor, motsvarande 4,25 kronor per aktie. Bolaget har en portfölj av tre innehav i onoterade bolag värderat till cirka 4,4 miljoner kronor. Kassan uppgick till cirka 4,3 miljoner kronor.


Upgrade Invest Nordic, Mkr Q2-2023 Q2-2022
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,2 -0,3
Nettoresultat -0,2 -0,3
Resultat per aktie, kronor -0,12 -0,13

Läs mer om Upgrade Invest Nordic AB