Hem

Publicerat: 2023-08-30 08:15:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Genetic Analysis AS: Genetic Analysis ökar omsättning i Q2 - lagerminskningar påverkade

Norska diagnostikbolaget Genetic Analysis, GA, redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten minskade under perioden.

Omsättningen steg till 3,7 miljoner norska kronor (3,0).

Resultatet efter skatt blev -5,5 miljoner norska kronor (-6,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,22 norska kronor (-0,24).

”Vi noterar en ökning av försäljningsintäkterna med 22 procent jämfört med Q2 2022, vilket bekräftar vårt engagemang och vår kapacitet att adressera den snabbt växande
mikrobiommarknaden", säger vd Ronny Hermansen i rapporten

Han uppger att bolaget har upplevt vissa effekter från covid-pandemin med ett fåtal kunder som har byggt upp lager under covid för att hålla sina leveranser igång under de svåra tiderna.

"Under andra kvartalet 2023 drabbades GA av kunder som byggde ner dessa lagernivåer, vilket minskade försäljningen med 1,0 miljoner norska kronor. Trots detta levererade GA en tillväxt på 22 procent under kvartalet, justerat för lagerminskningen uppgår försäljningstillväxten 56 procent. Denna imponerande tillväxt har möjliggjorts som ett direkt resultat av vår nya
globala distributionsmodell", säger han vidare.


Genetic Analysis, MNOK Q2-2023 Q2-2022
Nettoomsättning 3,7 3,0
Nettoresultat -5,5 -6,1
Resultat per aktie, NOK -0,22 -0,24

Läs mer om Genetic Analysis AS