Publicerat: 2023-08-31 08:21:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media rapporterar ett positivt rörelseresultat

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen sjönk 21,9 procent till 17,1 miljoner kronor (21,9). Den lägre försäljningen hänvisas till konkursen av dotterbolaget Bond Street Film under första kvartalet. De andra dotterbolagen Stark Film och Magoo har utvecklats väl och med god lönsamhet, uppger tillförordnade vd Lennart Larsson i rapporten.

"De investeringar vi genomfört kopplade till övertagandet av delar av Bond Street Films personal och kundavtal inom ramen för STARK och Magoo förväntas bidra till en positiv utveckling under andra halvåret. Denna integration anses klar i och med periodens slut", tillägger Larsson.

Ebitda-resultatet blev 0,6 miljoner kronor (0,0), med en ebitda-marginal på 3,5 procent.

Operativt ebita-resultat blev 0,5 miljoner kronor (-0,2), med en ebita-marginal på 2,9 procent.

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (-1,4), med en rörelsemarginal på 1,2 procent.

Resultatet före skatt var 0,2 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet efter skatt blev -0,2 miljoner kronor (-1,8), och per aktie -0,01 kronor (-0,14).

Att bolaget kunnat vända till svarta siffror beror på att man reducerat kostnader som en del av omstruktureringsarbetet. Totalt sett har bolaget reducerat den operativa kostnadsmassan med cirka 35 procent under första halvåret, jämfört med samma period året innan.


Shortcut Media, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 17,1 21,9 -21,9%
EBITDA 0,6 0,0
EBITDA-marginal 3,5%
EBITA 0,5 -0,2
EBITA-marginal 2,9%
Rörelseresultat 0,2 -1,4
Rörelsemarginal 1,2%
Resultat före skatt 0,2 -1,5
Nettoresultat -0,2 -1,8
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,14

Läs mer om Shortcut Media AB