Hem

Publicerat: 2023-08-31 11:02:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Preservium Property AB: Preservium Property ökar förvaltningsresultatet i Q2

Fastighetsbolaget Preservium Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 18,5 miljoner kronor (16,4), en ökning med 12,8 procent mot föregående år.

"Operativt har bolaget under perioden utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning", skriver vd John Malmström i rapporten.

Driftnettot uppgick till 15,9 miljoner kronor (14,9), en ökning med 6,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 9,3 miljoner kronor (8,1), en ökning med 14,8 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -103,0 miljoner kronor (24,7).

Resultatet före skatt var -93,6 miljoner kronor (32,8). Resultatet efter skatt blev -72,2 miljoner kronor (27,3).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 84,57 kronor (114,89).

"Bolaget har under perioden fortsatt arbetet med energibesparande åtgärder, vilka beräknas reducera fastigheternas totala energiförbrukning med cirka 26 procent. Bolaget avser att fortsätta arbetet i att identifiera ytterligare besparingsmöjligheter genom hållbara investeringar", fortsätter Malmström.


Preservium Property, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Hyresintäkter 18,5 16,4 12,8%
Driftnetto 15,9 14,9 6,7%
Förvaltningsresultat 9,3 8,1 14,8%
Värdeförändringar fastigheter, totalt -103,0 24,7
Resultat före skatt -93,6 32,8
Nettoresultat -72,2 27,3
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 84,57 114,89 -26,4%

Läs mer om Preservium Property AB