Publicerat: 2023-08-31 14:08:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tura Group AB: Analysguiden upprepar riktkurs för Tura Group

Analysguiden vidhåller sin riktkurs om 8,00 kronor för e-handelsbolaget Tura Group.

"Med andra kvartalets intäkts- och resultatutveckling ser vi i dagsläget ingen anledning till att göra några justeringar i våra estimat för innevarande eller kommande år. För helåret 2023 kvarstår vår prognos om en intäktstillväxt på 6 procent och ett förbättrat rörelseresultat med 45 procent – jämfört med 2022", skriver analyshuset i en färsk uppdragsanalys.

Läs mer om Tura Group AB