Publicerat: 2023-09-04 07:10:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om I Love Lund AB (publ): I Love Lund har mottagit inlösenerbjudande kopplat till portföljbolaget House ID, stärker rejält kassan

Investeringsbolaget I Love Lunds portföljbolag House:ID har erbjudit inlösen av ett större antal utestående aktier. Detta innebär en 8-dubbling av I Love Lunds bokförda värde av innehavet i House ID, samt ett positivt kassaflöde på sju miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Transaktionen, som är garanterat av en större industriell aktör till House ID, innebär också att I Love Lunds kassaposition utökas från 8 till närmare 24 procent. Enligt I Love Lund skulle likviditetstillskottet användas för återinvesteringar i nya innovativa Lundabolag med tillväxtambitioner.

Försäljningen i House ID kräver ett godkännande av aktieägarna vid en extrastämma, vilken är planerad att hållas i slutet av september.

Vid fullbordad inlösen blir transaktionen I Love Lunds första väsentliga exit av ett portföljbolag på fem år.

Läs mer om I Love Lund AB (publ)