Publicerat: 2023-09-04 12:57:57

Astor Group: Flyttar fram positionerna inom försvarssektorn - Analyst Group

Scandinavian Astor Group AB (”Astor Group” eller ”Bolaget”) har under det första halvåret 2023 stärkt Bolagets positioner som en försvarsindustrigrupp med högteknologisk expertis. Astor Group har erhållit och tecknat flertalet ordrar och avtal under H1-23, däribland en rekordorder om 26,4 MSEK.

Därutöver har Astor Group under H1-23 tagit strategiska kliv mot kommersialisering av Astor IV, där försäljning av ett system estimeras innebära omfattande ekonomiska värden.

Inom båda verksamheterna har Astor Groups uppvisat hög aktivitet och Bolaget besitter vid kvartalets utgång en orderbok om 96 MSEK, vilket bäddar för fortsatt tillväxt. Baserat på en sum-of-the-parts-värdering erhålls ett motiverat värde per aktie om 8,6 (4,3) kr i ett Base scenario för Astor Group.


Länk till analysen

Läs mer om Scandinavian Astor Group AB