Hem

Publicerat: 2023-09-05 09:46:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Arcede Pharma AB: Garantiandelen i Arcede Pharmas företrädesemission ökar till 45 procent

Arcede Pharma meddelar en ökning av garantiandelen i samband med sin pågående företrädesemission.

Bolaget har tidigare erhållit teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och bottengarantiåtaganden motsvarande 37,5 procent av emissionen. Men nu har bolaget ingått avtal med externa investerare om en så kallad toppgaranti på en miljon kronor, vilket innebär att den totala garantin ökar från 37,5 procent till cirka 45 procent av emissionen.

Arcede Pharma, som är noterat på Spotlight, genomför en företrädesemission av units till ett värde på 13,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer om Arcede Pharma AB