Publicerat: 2023-09-06 08:33:04

Genetic Analysis: Tillväxt och sänkta kostnader - Mangold

Genetic Analysis med dess GA-map teknologi ökade försäljningen med 22 procent under det andra kvartalet till 3,7 miljoner norska kronor* jämfört med samma period förra året. En lagereffekt från en större kund påverkade försäljningen negativt vilket bidrog till att bolaget inte nådde vår prognos. Lagret har byggts ner under det andra kvartalet men kan även påverka det tredje kvartalet. Positivt var att operativa kostnader var lägre och rörelseförlusten minskade till 5,3 miljoner kronor. En rad nya kunder har tillkommit sen halvårsrapporten vilket väntas bidra till ökad försäljning på sikt.

Mikrobiom-marknaden är under tillväxt och fortsatt i en tidig fas. Standardisering av diagnostik inom detta område är mycket efterfrågad av pharmabolagen. Genetic Analysis har en framskjuten position för diagnostiska tester. Fler godkända läkemedel på mikrobiommarknaden väntas driva tillväxten liksom affärer som Viome med CVS (se sid 4).

Mangold har valt att justera försäljningsprognos för 2023 med hänsyn till tidigare lageruppbyggnad hos kund vilket påverkat värderingen. Även kommande år har justerats. Det är fortsatt tidigt skede i försäljningscykeln och beroende av samarbeten ger osäkerhet i våra estimat. Mangold väljer att sänka riktkurs till 3,40 kronor (4,00) per aktie. Det medför alltjämt en stor uppsida i aktien på över 100 procent.


Länk till analysen

Läs mer om Genetic Analysis AS