Hem

Publicerat: 2023-09-07 14:32:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures portföljbolag Payer har inlett en företagsrekonstruktion

Investeringsbolaget Katalysen Ventures meddelar att Payer har inlett en företagsrekonstruktion av det operativa dotterbolaget, Payer Financial Services, som ägs av Nandiala, där Katalysen är aktieägare. Anledningen till detta är att finansieringen av bolaget har gått långsammare än förväntat, vilket har lett till en brist på likvida medel. Det framgår av ett pressmeddelande.

En företagsrekonstruktion ger företaget möjlighet att frysa sina utestående skulder under en begränsad tid i början av rekonstruktionsperioden. Samtidigt letar man efter nya lösningar både när det gäller den operativa verksamheten och kapitaliseringen för att säkerställa företagets framtid. Rekonstruktionsperioden för Payer är tre månader.

Katalysen genomförde i fjärde kvartalet 2022 och första kvartalet 2023 betydande justeringar i portföljvärderingen av Payer. Per dagens datum bedömer Katalysen att den värdering som angavs halvårsrapporten för 2023 fortfarande är rimlig.

Katalysen kommer under rekonstruktionen att aktivt delta i utvärderingen av alternativa lösningar för Payer. Katalysen kommer att återkomma med mer information och besked om hur detta kan påverka värdet av bolagets innehav i Payer så snart ytterligare fakta finns att tillgå.

Läs mer om Katalysen Ventures AB