Publicerat: 2023-09-12 09:51:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatech överens med EMA avseende utvecklingsplan för CT002

Forskningsbolaget Cessatech har haft diskussioner med europeiska läkemedelsmyndighetens pediatriska kommitté och anpassat utvecklingsplanen för sederingsnäsprayen CT002.

Parterna diskuterade vilka data som behövs för ett potentiellt framtida godkännande av CT002 för barn. Det pediatriska pediatriska prövningsprogrammet omfattar två kliniska studier, en kvalitetsrelaterad studie och en simuleringsstudie. Inga prekliniska studier krävs.

CT002 kommer att testas på barn som genomgår MR-scanning.

Läs mer om Cessatech A/S