Publicerat: 2023-09-13 07:52:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vultus AB: Vultus har spikat teckningskursen för TO 2

Jordbruksteknikbolaget Vultus har fastställt teckningskursen för teckningsoption TO 2. Teckningskursen blev 5,23 kronor, vilket kan jämföras med gårdagens stängningskurs om 0,515 kronor.

TO 2 gavs ut förra våren. Teckningsperiod är 14 september till och med 5 oktober. Om optionsprogrammet blir fulltecknat kan företaget tillföras cirka 3,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Utspädningen blir i så fall cirka 6,4 procent.

Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar, efter omräkning i och med genomförd företrädesemission tidigare i år, till teckning av 1,11 ny aktie.

Sedermera Corporate Finance är rådgivare.

Läs mer om Vultus AB