Publicerat: 2023-09-15 11:10:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Audientes A/S: Kalqyl spår långsammare inträde för Audientes i Indien - balansräkningen under press

Danska hörapparattillverkaren Audientes har upplevt svårigheter med att etablera sig på den indiska marknaden, noterar Kalqyl i en uppdragsanalys. Detta trots att bolaget skapade en plattform genom samarbeten med professionella kliniker, apotek och icke-statliga organisationer.

Dessutom krävde en felbedömning av hur allvarlig hörselnedsättningen var hos den genomsnittliga indiska patienten en omkalibrering av produkten Ven.

"Detta ledde till en utarmning av de medel som samlades in från företrädesemissionen 2022", skriver analysfirman.

Bolaget har nu omarbetat sin strategi och har avbrutit samarbetena med de flesta av sina indiska distributörer för att enbart fokusera på earKART. Detta väntas leda till ett långsammare inträde på den indiska marknaden än vad bolaget ursprungligen räknade med, noterar Kalqyl.

Vidare pekar Kalqyl på att bolagets balansräkning är under press och att det vore angeläget att stärka den.

"Audientes måste antingen börja generera ett positivt fritt kassaflöde eller säkra ytterligare finansiering för att förverkliga sina expansionsplaner i Indien, Kina och Nepal", konkluderar Kalqyl.

Läs mer om Audientes A/S