Hem

Publicerat: 2023-09-20 09:42:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Arcede Pharma AB: Arcede Pharma genomför riktad emission av units till garanter

Arcede Pharma genomför en riktad emission av units till garanterna i sin företrädesemission, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen riktas till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av units. Teckningskursen är fastställd till 0,09 kronor per unit (samma som i företrädesemissionen) och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar. Emissionen omfattar 7,13 miljoner units, där varje unit ger rätt att teckna en aktie respektive teckningsoption av serie TO1.

Utspädningseffekten från emissionen uppgår till cirka 6,0 procent.

De garanter som inte valt att erhålla garantiersättning i form av units kommer istället att betalas ett kontant belopp på 210 000 kronor.

Läs mer om Arcede Pharma AB