Publicerat: 2023-10-11 08:44:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs ska göra en företrädesemission på 7 miljoner

Bioteknikbolaget Nattaro Labs avser att genomföra en företrädesemission på sju miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande. På grund av emissionen senareläggs också rapporten för det tredje kvartalet till den 30 november, från 22 november.

Villkoren i emissionen är att en befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt, som man kan använda för att teckna en ny aktie till kursen 0,70 kronor per aktie.

Teckningsperioden kommer att pågå mellan den 24 oktober och 7 november.

Emissionen omfattar totalt 9,79 miljoner nya aktier och innebär en utspädning på 50 procent vid fullteckning.

Nattaro har inför emissionen erhållit tecknings- och garantiåtaganden som motsvarar 85 procent av emissionen.

Avsikten med företrädesemissionen är att säkerställa och finansiera fortsatt drift av bolaget samt möjliggöra för vidare satsning inom försäljning och marknadsföring.

Läs mer om Nattaro Labs AB