Hem

Publicerat: 2023-10-11 10:01:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs kallar till extra stämma den 30 oktober

Aktieägarna i bioteknikbolaget Nattaro Labs kallas till extra bolagsstämma måndagen den 30 oktober i Lund.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 750 000 aktier.

Syftet med bemyndigandet är för att kunna fullgöra ingångna avtal med garantitecknare i samband med den företrädesemission på 7 miljoner kronor som aviserades tidigare idag.

Läs mer om Nattaro Labs AB