Publicerat: 2023-10-16 12:19:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Audientes A/S: Audientes genomför en riktad nyemission på 1 miljon danska kronor

Danska hörapparattillverkaren Audientes har genomfört en riktad nyemission som tecknas av sex nya europeiska investerare. Bolaget tillförs 1,0 miljon danska kronor. Teckningskursen var 0,1889 danska kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

En del av denna riktade nyemission är att en av de nya investerarna konverterar lån på 99 400 danska kronor till aktier i Audientes.

Bolaget emitterar även 3,16 miljoner teckningsoptioner till investerarna i den riktade nyemissionen. Dessa kan utnyttjas för att teckna aktier i Audientes i mars 2024.

Audientes emitterar 5,29 miljoner nya aktier och har därefter 48,35 miljoner aktier utestående.

Läs mer om Audientes A/S