Publicerat: 2023-10-25 14:14:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ectin Research AB: Ectin Research utökar preklinisk portfölj med ytterligare tillämpningsområden för MFA-370

Läkemedelsbolaget Ectin Research utökar sin prekliniska portfölj med ytterligare tillämpningsområden för MFA-370. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den prekliniska satsningen genom uppdragsforskning har både stärkt och utökat bolagets indikationsområden för MFA-370. Syftet var att i olika experimentella modeller undersöka om Ectins kombinationsterapi MFA-370 skulle kunna användas vid behandling av ytterligare cancerindikationer.

De nya prekliniska studierna stärker tidigare forskning för behandling av metastaserad urotelial blåscancer (mUBC) med MFA-370 såväl tyder på att även trippelnegativ bröstcancer (TNBC) samt den sällsynta sjukdomen uvealt melanom (UM) skulle kunna behandlas med MFA-370.

Läs mer om Ectin Research AB