Hem

Publicerat: 2023-10-27 08:16:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics minskar omsättning och ökar förlusten

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 27,3 procent till 1,6 miljoner kronor (2,2).

Rörelseresultatet blev -3,8 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet efter skatt blev -4,2 miljoner kronor (-1,7).

Likvida medel uppgick till 8,5 miljoner kronor (15,3). I augusti meddelade bolaget att resultatet från nyemissionen landade på 18,6 miljoner kronor före kostnader. Dessutom har bolaget vidtagit åtgärder för att minska kostnader.

"Under tredje kvartalet har Medfield Diagnostics fortsatt stärka sina relationer med marknaden och arbetat fokuserat med att skapa långsiktiga kommersiella samarbeten i olika delar av världen. Bolaget har parallellt med det arbetet ett ökande antal samarbeten som skapar ytterligare kliniska bevis", kommenterar vd Stefan Blomsterberg.

"Trots de utmaningar vi har att hantera ser vi positivt på våra framtidsutsikter och fortsatt tillväxt. Medfield Diagnostics är fast beslutet att förändra akut strokediagnostik och att göra verklig skillnad för patienter över hela världen", deklarerar Blomsterberg.


Medfield Diagnostics, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 1,6 2,2 -27,3%
Rörelseresultat -3,8 -1,7
Nettoresultat -4,2 -1,7
Likvida medel 8,5 15,3 -44,4%

Läs mer om Medfield Diagnostics AB