Hem

Publicerat: 2023-10-27 08:57:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om I Love Lund AB (publ): I Love Lund visar vinst efter försäljning - tror inte på rally i Q4

Investeringsbolaget I Love Lund redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev 3,3 miljoner kronor (-2,3). Resultat per aktie hamnade på 8,8 kronor.

Försäljning i HouseID gav ett tillskott om 7 miljoner kronor. Vinsten var åtta gånger insatsen. I Love Lund har en mycket låg investeringstakt.

Bolaget bedömer att substansvärdet per aktie uppgår till 157,75 kronor.

"Sentimentet i den generella marknaden är fortsatt mycket frostigt och nya lägstanivåer har infunnit sig konstant. Hög kärninflation, svag krona, räntehöjningar, omvärldsoro och tilltagande farhågor för minskad sysselsättning är huvudskälen. Detta har skapat riskovillighet bland investerarna, vilket syns tydligast i fallande värderingar för i första hand små onoterade förhoppningsbolag. Detta har inte heller undgått vår egen portfölj. Nedskrivningarna har dock minskat klart i omfång, knappt 1,5 miljoner kronor mot förra kvartalets 2,2 miljoner", skriver vd Björn Englund i rapporten.

Han tror på en vändning i samband med räntetoppen.

"När jag blickar framåt tror jag en tydlig vändning i marknaden troligen sker i samband med att
räntetoppen nås och räntesänkningsscenarior börjar etableras. Mitt guesstimate är att detta ligger något närmare i tiden än gemene mans åsikt och att aktiemarknaden har förmågan att agera tidigt på signalerna. 2023 är dock troligen ett förlorat år för de mindre börserna, för något sent rally i fjärde kvartalet som räddare är lika osannolikt som två standarddeviationer, dvs det lär inte ske."

Englund kommer att öka takten i investeringarna under kommande månader.

"Så kombinationen av att vi är vid stadd kassa, mer optimistisk om makroscenariet samt nuvarande iögonenfallande bolagsvärderingar ger vid handen att vi ämnar utöka vår investeringstakt de kommande månaderna och kvartalen. Och vi bibehåller vårt utfärdade löfte om årsvisa framåtlutande kapitalinjektioner", uppger han och fortsätter.

"När pendeln väl vänder från fear mot greed, troligen nästa år, är det viktigt att vara rätt positionerad – att ha en portföljstruktur som är välavvägd. När det är som mörkast görs ofta de
bästa affärerna. Jag tror själv det är nu under hösten. Det är inte knivar vi fångar utan förhoppningsvis studsbollar."I Love Lund, Mkr Q3-2023 Q3-2022
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,7 -0,9
Nettoresultat 3,3 -2,3
Resultat per aktie, kronor 8,8
Substansvärde per aktie, kronor 157,75

Läs mer om I Love Lund AB (publ)