Hem

Publicerat: 2023-10-31 17:04:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: RMD tecknar avtal med Green Cargo inom ramen för upphandling med Trafikverket

Teknikbolaget RMD, Railway Metrics and Dynamics, har tecknat ett samverkans- och samarbetsavtal med Green Cargo inom ramen för Trafikverkets innovationsinitiativ Mätning av Anläggning från Järnvägsfordon. Det framgår av ett pressmeddelande.

Upphandlingen består av tre etapper där etapp två aktiverades under hösten 2023. Om alla Trafikverkets krav uppfylls under projektets gång är ordervärdet 25 miljoner kronor över en treårsperiod.

Enligt kontraktet med Trafikverket ska RMD rekrytera och instrumentera fordonsägare, trafikorganisatörer och/eller järnvägsföretag. Avtalet med Green Cargo innebär att RMD har ingått i ytterligare ett samverkansavtal, utöver de avtal som har tecknats med till exempel Tåg i Bergslagen.

RMD kommer att utrusta ett antal av Green Cargos tåg med sensorer kallade Performance Monitoring Unit (PMU). Dessa enheter skickar information till Trafikverkets datautbytesplattform (DUP). RMD analyserar och rapporterar sedan avvikelser och trender i infrastrukturen, exempelvis via bolagets egenutvecklade gränssnitt kallad Dashboard.

Det utgår inte någon ersättning mellan RMD och Green Cargo fram till utgången etapp två. Trafikverket uppmuntrar dock parterna att inom ramen för avtalet utveckla och demonstrera nyttor och effektiviseringar i järnvägssystemet som är relaterade till fordon. Med ett separat avtal kan således även ersättning regleras mellan RMD och Green Cargo.

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB