Hem

Publicerat: 2023-11-08 10:46:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tendo AB: Tendo ökar rörelseförlusten

Medicinteknikbolaget Tendo redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet och resultatet efter skatt blev -2,0 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,20 kronor (-0,24).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,0 miljoner kronor (-3,0).

"Vi har kommit en lång bit in på 2023, ett intensivt år där vi har arbetat hårt för att skapa en stabil grund för kommersialiseringen av vår produkt Tendo OneGrip. Under kvartalet har vi fortsatt med vår strategi att öka synligheten och medvetenheten om Tendo parallellt med att vi har gjort framsteg inom det regulatoriska arbetet", kommenterar vd Sofie Woge.


Tendo, Mkr Q3-2023 Q3-2022
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,0 -1,3
Nettoresultat -2,0 -1,3
Resultat per aktie, kronor -0,20 -0,24
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,0 -3,0

Läs mer om Tendo AB