Publicerat: 2023-11-09 08:16:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ABAS Protect AB: ABAS Protect ökar vinsten - ser goda förutsättningar till tillväxt

Industribolaget ABAS Protect ökade såväl omsättningen som vinsten i det tredje kvartalet.

Omsättningen steg 20,1 procent till 25,7 miljoner kronor (21,4).

"Kvartalet har präglats av hög efterfrågan från våra kunder, vilket har lett till en fortsatt god tillväxt i bolaget", uppger vd Tomas Karlsson.

Rörelseresultatet blev 3,4 miljoner kronor (2,3), med en rörelsemarginal på 13,2 procent (10,7).

Resultatet före skatt var 2,9 miljoner kronor (2).

Resultatet efter skatt blev 2,4 miljoner kronor (1,65). Resultat per aktie hamnade på 0,37 kronor (0,29), vilket innebär en ökning med 27,6 procent mot föregående år enligt Finwires data i fjol.

Likvida medel uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,4).

ABAS Protect-chefen skriver vidare att framtiden är ljus.

"Den generella nedgången inom byggsektorn 2023 är kopplat till bostadsbyggandet. Inom
bostadsmarknaden är ABAS väldigt små eftersom det inte är så vanligt med områdesskydd kring bostadshus. I alla fall inte ännu i Sverige. Vår bedömning är att vi, trots politiskt och ekonomiskt osäkra tider, har goda förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa", uppger Karlsson.

"Detta grundar vi på att prognoserna säger att det fortsatt kommer byggas lokaler och anläggningar under 2023 och 2024 för både privat och offentlig sektor", avslutar han sitt vd-ord.


ABAS Protect, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 25,7 21,4 20,1%
Rörelseresultat 3,4 2,3 47,8%
Rörelsemarginal 13,2% 10,7%
Resultat före skatt 2,9 2 45,0%
Nettoresultat 2,4 1,65 45,5%
Resultat per aktie, kronor 0,37 0,29 27,6%
Likvida medel 0,4 0,4 0,0%

Läs mer om ABAS Protect AB