Publicerat: 2023-11-09 09:06:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sustainion Group AB: Sustainion ökar omsättning och rörelseresultat

Industribolaget Sustainion redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg 20,9 procent till 35,3 miljoner kronor (29,2).

Ebitda-resultatet blev 4,4 miljoner kronor (2,5), med en ebitda-marginal på 12,5 procent (8,6).

Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (-0,8), med en rörelsemarginal på 2,0 procent.

Resultatet före skatt var -0,8 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,01).

"Kvartalet har pra¨glats av organisationsutveckling i dotterbolagen med o¨versyn av rutiner och processer. Det har i viss ma°n tagit tid i anspra°k fra°n olika fo¨rva¨rvsmo¨jligheter men vi tittar fortsatt kontinuerligt pa° la¨mpliga objekt. Det finns flera fina bolag da¨r ute och med ra°dande marknadsla¨ge blir va¨rderingarna mer och mer attraktiva", skriver bolagets vd och koncernchef, Brodde Wetter.


Sustainion, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 35,3 29,2 20,9%
EBITDA 4,4 2,5 76,0%
EBITDA-marginal 12,5% 8,6%
Rörelseresultat 0,7 -0,8
Rörelsemarginal 2,0%
Resultat före skatt -0,8 -1,7
Nettoresultat -0,7 -1,6
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,01

Läs mer om Sustainion Group AB