Hem

Publicerat: 2023-11-09 16:10:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Audientes A/S: Audientes redovisar obefintliga intäkter och något ökad rörelseförlust

Danska hörapparattillverkaren Audientes redovisar ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 0,0 miljoner danska kronor (2,2).

Ebitda-resultatet blev -2,2 miljoner danska kronor (-1,8).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner danska kronor (-3,1).

Resultatet före skatt var -3,8 miljoner danska kronor (-3,9).

Resultatet efter skatt blev -3,7 miljoner danska kronor (-3,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,09 danska kronor (-0,40).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -8,5 miljoner danska kronor (-14,2).


Audientes, Mdkk Q3-2023 Q3-2022
Nettoomsättning 0,0 2,2
EBITDA -2,2 -1,8
Rörelseresultat -3,4 -3,1
Resultat före skatt -3,8 -3,9
Nettoresultat -3,7 -3,7
Resultat per aktie, dkk -0,09 -0,40
Kassaflöde från löpande verksamhet -8,5 -14,2

Läs mer om Audientes A/S