Hem

Publicerat: 2023-11-10 08:40:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs tillförs netto 6,1 miljoner kronor - garanter tog 33 procent av emissionen

Bioteknikbolaget Nattaro Labs meddelar utfallet i genomförd företrädesemission. Inklusive garantiåtaganden har en total teckning om 100 procent uppnåtts.

Emissionen tecknades till cirka 67 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 33 procent har aktiverats för en total teckning om 100 procent. Nattaro Labs tillförs därmed cirka 6,9 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 0,8 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Läs mer om Nattaro Labs AB