Publicerat: 2023-11-14 14:09:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media kallar till extra stämma den 15 december

Aktieägarna i filmproduktionsbolaget Shortcut Media kallas till extra bolagsstämma fredagen den 15 december i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett lån på 3 miljoner kronor från Alntorp, som ägs av
bolagets största ägare och tillförordnad vd Lennart Larsson. Det föreslås även en riktad nyemission till Alntorp på 5,36 miljoner aktier till teckningskursen 56 öre per aktie.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 13 miljoner och högst 52 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Shortcut Media AB