Hem

Publicerat: 2023-11-14 16:37:38

Tendo: Rapportkommentar Q3’23 - Kalqyl

Medicinteknikbolaget Tendo redovisade ingen nettoomsättning och ökad rörelseförlust i det tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Vidare uppgick EBIT till cirka -2,0 MSEK (-1,3). Periodens kassaflöde landade på cirka -1,0 MSEK (-3,0), vilket innebar att kassan minskade till cirka 3,2 MSEK (10,0) vid utgången av kvartalet.


Ingen försäljning

Avsaknaden av försäljning var ett steg tillbaka jämfört med föregående kvartal. Enligt Tendo är bolagets förväntan att den svenska marknaden kommer att vara patientdriven i hög utsträckning. Vi ser att detta bland annat kommer kräva ökad varumärkeskännedom, användarreferenser och ambassadörer, vilket vi bedömer kommer ta tid att uppnå. Avseende den danska marknaden påbörjade bolagets distributör marknadsbearbetning i kvartalet, vilket var ett steg i rätt riktning.


Förbättrat kassaflöde

Positivt var att det fria kassaflödet förbättrades i kvartalet, även om ett finansieringsbehov fortsatt råder i bolaget. Nuvarande kassa finansierar endast Tendo en liten bit in i 2024 vid nuvarande burn rate. I rapporten framgick det att styrelse och ledning arbetar aktivt med att säkra finansieringsbehovet både på kort och lång sikt för att säkerställa fundamentet för framtida tillväxt. Enligt bolaget är tillgången till möjliga finansieringsalternativ god.


Outlook

Tendo befinner sig i tidig kommersiell fas och efter rapporten gör vi antaganden om ett fördröjt försäljningsgenombrott. Vi har därför valt att revidera ned våra estimat framåt. Vidare är vår utgångspunkt fortsättningsvis att en finansieringslösning kommer behöva finnas på plats före ingången av 2024. Vi ser fortsatt ytterligare en företrädesemission som det mest aktuella finansieringsalternativet i nuläget, vilket vi i likhet med föregående rapportuppdatering tagit hänsyn till i vår värdering.


Länk till analysen

Läs mer om Tendo AB