Publicerat: 2023-11-14 16:51:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tendo AB: Kalqyl bedömer fortsatt att Tendo behöver mer finansiering före årsskiftet

Kalqyl bedömer fortsatt att medicinteknikbolaget Tendo behöver ha en finansieringslösning på plats före ingången av 2024.

"Vi ser fortsatt ytterligare en företrädesemission som det mest aktuella finansieringsalternativet i nuläget, vilket vi i likhet med föregående rapportuppdatering tagit hänsyn till i vår värdering", skriver Kalqyl i en rapportkommentar.

Läs mer om Tendo AB