Hem

Publicerat: 2023-11-17 06:49:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs emitterar aktier till garanter i företrädesemissionen

Bioteknikbolaget Nattaro Labs emitterar aktier till garanter i sin genomförda företrädesemission, enligt ett pressmeddelande.

Det rör sig om totalt 635 352 aktier som emitteras i enlighet med garantiavtalet om att garanterna ska få garantiersättningen utbetald i form av nyemitterade aktier. Teckningskursen är 0,70 kronor per aktie, samma som i företrädesemissionen.

Utspädningen från den riktade emissionen uppgår till cirka 3,1 procent av aktierna i Nattaro Labs.

Läs mer om Nattaro Labs AB