Hem

Publicerat: 2023-11-17 15:49:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet BioPharma AB: Hamlet Biopharma ökar förlusten

Forskningsbolaget Hamlet Biopharma redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet och resultatet efter skatt blev -8,3 miljoner kronor (-5,6).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -7,0 miljoner kronor (-6,7).

Likvida medel uppgick till 13,2 miljoner kronor (32,9).


Hamlet Biopharma, Mkr Q1-2023/2024 Q1-2022/2023
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -8,3 -5,6
Nettoresultat -8,3 -5,6
Kassaflöde från löpande verksamhet -7,0 -6,7
Likvida medel 13,2 32,9

Läs mer om Hamlet BioPharma AB