Publicerat: 2023-11-20 08:14:21

Angler Gaming kv3 2023: Högre tillväxt och lönsamhet än förväntat - Carlsquare

Angler Gaming levererade en kv3 2023-rapport över vår förväntan både avseende intäkter och på lönsamheten. Kostnadskontroll bär frukt samtidigt som investeringarna i iGaming-plattformen skapar tillväxt. Carlsquare Equity Research höjer motiverat värde per aktie till 6,6 kronor (6,0) i ett basscenario.

Länk till analysen

Läs mer om Angler Gaming plc