Publicerat: 2023-11-21 08:13:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ectin Research AB: Ectin Research rapporterar ökat rörelseresultat

Läkemedelsbolaget Ectin Research redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

"Under tredje kvartalet 2023 har vi gjort betydande framsteg i våra pågående projekt där prekliniska studier har visat mycket lovande resultat. Detta har både stärkt och utökat bolagets indikationsområden för behandling med MFA-370. I tillägg till det har vi haft fortsatt fokus på olika affärsutvecklingsinitiativ med exempelvis deltagande på branschevenemang, vilket utökat vårt nätverk", säger vd Anna Sjöblom-Hallén i en kommentar.

Rörelseresultatet liksom resultat före och efter skatt blev -2,1 miljoner kronor (-4,5). Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor (-0,35).

Likvida medel uppgick till 7,9 miljoner kronor (17,0).

"När vi blickar framåt är vi både inspirerade och fast beslutna att fortsätta driva våra forskningsprojekt vidare, där ytterligare prekliniska resultat väntar runt årsskiftet, med målet att i slutändan förbättra cancerbehandlingsalternativen och höja livskvaliteten för de drabbade patienterna", säger Sjöblom-Hallén.


Ectin Research, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Rörelseresultat -2,1 -4,5
Resultat före skatt -2,1 -4,5
Nettoresultat -2,1 -4,5
Resultat per aktie, kronor -0,17 -0,35
Likvida medel 7,9 17,0 -53,5%

Läs mer om Ectin Research AB