Publicerat: 2023-11-22 07:48:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Eevia Health Plc: Eevia Health minskar omsättning - små resultatförändringar

Finska växtextraktbolaget Eevia Health redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten var oförändrad.

Omsättningen sjönk 18,2 procent till 0,9 miljoner euro (1,1).

"Det tredje kvartalet 2023 var omvälvande för Eevia. De sista ordervolymerna från bolagets största långsiktiga kontrakt slutfördes och levererades på rekordtid under det andra kvartalet. Vi förväntar oss betydande ordervolymer från samma kund igen i slutet av 2024/början av 2025, då kunden justerar sitt befintliga lager efter en något lägre efterfrågan från slutkunderna under perioden efter covid", säger vd Stein Ulve i en kommentar.

"Även om detta kan innebära lägre produktionsvolymer under större delen av 2024, innebär det en unik möjlighet för bolaget att fokusera på förvärv av nya kunder. Detta kommer att göra det möjligt för oss att övergå från vårt historiska beroende av ett fåtal stora långsiktiga kontrakt till en mer löpande orderintäktsbaserad affärsmodell fram till 2025 då volymkraven från den största kunden sannolikt kommer att dyka upp igen."

Ebitda-resultatet blev 0 miljoner euro (0,1).

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner euro (-0,2).

Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner euro (-0,4).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1 miljoner euro (-0,3).


Eevia Health, MEUR Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,9 1,1 -18,2%
EBITDA 0 0,1
EBITDA-marginal 9,1%
Rörelseresultat -0,2 -0,2
Nettoresultat -0,3 -0,4
Kassaflöde från löpande verksamhet -1 -0,3

Läs mer om Eevia Health Plc