Publicerat: 2023-11-22 15:49:31

EQL Pharma: Rapportkommentar Q2’23/24 - Kalqyl

Fortsatt tillväxt i läkemedelsportföljen

EQL Pharma rapporterade en tillväxt om 16,4 procent för de återkommande intäkterna, vilket var lägre än vårt estimat och bolagets guidning för räkenskapsåret som helhet. Detta var främst hänförligt till redan kommunicerade restnoteringar på viktiga penicillinprodukter och tuffare jämförelsetal. Enligt Schörling ser penicillinprodukterna ut att vara tillbaka i slutet av Q3’23/24, vilket tillsammans med nya produktlanseringar bäddar för en stark avslutning på räkenskapsåret.


Svagare lönsamhet

EBIT var något lägre än vår förväntan och skillnaden mot våra estimat var främst hänförligt till en svagare bruttomarginal, vilket orsakades av en mer ofördelaktig produktmix. Vår bedömning är att bruttomarginalen kommer stärkas avsevärt kommande kvartal, givet att de viktiga penicillinprodukterna är tillbaka i slutet av Q3’23/24. Positivt var att rörelsekostnaderna i kvartalet var lägre än våra estimat, vilket visade på god kostnadskontroll.


Outlook

Efter kvartalet har vi justerat ned vår tillväxtprognos för de återkommande intäkterna från 30,0 till 28,0 procent under 2023/24. Vi har även exkluderat försäljning av engångskaraktär. Vi utgår från att penicillinprodukterna kommer tillbaka stegvis i Q3"23/24 och att full skala kan uppnås i Q4"23/24. Vi har till följd av detta även reducerat vår estimerade EBIT något jämfört med tidigare estimat. Sammantaget är vår positiva bild om EQL Pharma intakt. I vårt huvudscenario ser vi nu en uppsida om 146,5 procent för 2024/25. I scenariot och med en applicerad säkerhetsmarginal om 30,0 procent ser vi en uppsida om 72,6 procent.


Länk till analysen

Läs mer om EQL Pharma AB