Publicerat: 2023-11-23 06:24:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Monivent AB: Monivent minskar förlusten

Medicinteknikbolaget Monivent redovisar oförändrad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,9).

"Trots att vi upplever ett stort och genuint intresse för våra produkter i de många möten vi genomfört under kvartalet tar försäljningen längre tid än vi önskar. Många sjukhus är restriktiva med införskaffande av ny utrustning, bland annat som en följd av breda sparprogram och investeringar under pandemin", kommenterar vd Karin Dahllöf.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -3,0 miljoner kronor (-3,4).

Resultatet per aktie blev -0,28 kronor (-0,45).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,6 miljoner kronor (-4,0).

Likvida medel uppgick till 3,8 miljoner kronor (5,6).

I rapporten uppges det att den tidigare målsättningen om att kunna ha ett FDA-godkännande för Neo100 under första halvåret 2024 troligen kommer att skjutas fram något. Detta med anledning av att bolaget avvaktar med sin studie på grund av det kostnadsbesparingsprogram som inletts. Studien utgör den mest kostsamma delen av ansökan och bolaget kommer att jobba vidare med dokumentationsdelen, enligt Dahllöf.

Vad gäller kostnadsbesparingarna kom dessa att initieras under kvartalet och omfattar samtliga kostnader, inklusive personalkostnader.

"Vi genomför kostnadsbesparingar och fokuserar på att öka försäljningstakten. Vi har byggt upp ett tillfredställande lager av produkter för att i mesta möjliga mån undvika liknande leveransproblem som vi tidigare haft på grund av komponentbrister. Vi upplever vanligtvis en försäljningsökning i slutet av året och hoppas och tror att detta ska ske även i år, trots besparingsåtgärder inom sjukvården", säger Dahllöf.


Monivent, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,9 0,9 0,0%
Rörelseresultat -3,0 -3,4
Resultat före skatt -3,0 -3,4
Nettoresultat -3,0 -3,4
Resultat per aktie, kronor -0,28 -0,45
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,6 -4,0
Likvida medel 3,8 5,6 -32,1%

Läs mer om Monivent AB