Publicerat: 2023-11-24 08:27:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Gosol Energy Group AB: Gosol Energy Group släpper finansiella siffror inför nästa veckas notering

Gosol Energy Group släpper finansiella siffror inför nästa veckas notering på Spotlight Stock Market.

Bolaget blev igår godkänt för notering på Spotlight och har valt efter det att släppa viss finansiell information för perioden januari till september 2023.

Av ett pressmeddelande framgår det att bolaget den sista september i år hade en kassa på 24,4 miljoner kronor och inga räntebärande skulder. Det gör att Gosol anser att man för tillfället inte har något behov av nytt kapital.

Under perioden uppgick intäkterna till 213,5 miljoner kronor (117,7), en ökning på 81,1 procent i årstakt. Resultatet efter finansiella poster landade på 32,2 miljoner kronor (3,6).

Läs mer om Gosol Energy Group AB