Publicerat: 2024-01-23 11:53:33

Aptahem: Studien fortsätter enligt plan - Analyst Group

Aptahem fyller på kassan via en företrädesemission vilken som högst kan inbringa ca 35 MSEK. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt motiverade rNPV-värde om 246 MSEK (246) i ett Base scenario. Med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter att den pågående företrädesemissionen avklarats, där vi antar full teckning, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 0,32 kr. Det är i termer av värde per aktie lägre än i vår analys från i november, vilket är en teknisk justering till följd av ett ökat antal aktier efter företrädesemissionen, då vi som nämnt behåller vårt tidigare motiverade bolagsvärde i absoluta tal om 246 MSEK för Aptahem.

Länk till analysen

Läs mer om Aptahem AB