Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-29 11:01:28

BrainCool AB: BrainCool AB (publ) publicerar informationsmaterial inför extra bolagsstämma den 25 juli 2018

BrainCool AB (publ) publicerar presentationsmaterial inför extra bolagsstämma den 25 juli 2018.

-Bakgrund och motiv

BrainCools styrelse har lämnat förslag till extra bolagsstämma den 25 juli 2018 att genom utdelning överföra samtliga aktier i PolarCool till aktieägarna i BrainCool. PolarCool har i BrainCools regi utvecklat ett medicinskt kylsystem PolarCap® System för behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner inom idrottsmedicin.

Nyligen avslutades en studie för att utvärdera PolarCap® System vid akut behandling av hjärnskakning bland ishockeyspelare. Totalt ingick 12 lag från Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan i studien. Studien granskade hur snabbt spelarna klarade den så kallade hjärntrappan, inklusive antal dagar till återgång till matchspel. Även juniorlag tillhörande en del av de medverkande ishockeylagen ingick i studien. Resultaten kommer att presenteras vid ett vetenskapligt möte och kommer att tillsammans med den vetenskapliga bakgrunden som presenteras nedan att ligga till grund för bolagets lansering av PolarCap® System.

PolarCool utvärderar även PolarCap® System inom amerikansk fotboll med fokus på upprepade huvudkollisioner. Studien genomförs i samarbete med Skånes Universitetssjukhus och Limhamn Griffins Sportklubb.

PolarCools moderbolag, BrainCool, utvecklar och säljer produkter för medicinsk kylning för en rad olika indikationer. PolarCool befinner sig nu i ett skede där det är viktigt att bolaget får förstärkta resurser och ökat fokus för att vidareutveckla och marknadslansera PolarCap® System, initialt för indikationerna hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. Bolaget kommer i ett senare skede även utvärdera andra indikationer.

Genom utdelningen av PolarCool till aktieägarna i BrainCool görs bedömningen att verksamheten i respektive bolag renodlas och får ett tydligare fokus. Bolagen avser dock att fortsätta samarbeta inom produktutveckling och kvalitetsledning. PolarCool kommer erhålla en exklusiv licens från BrainCool för marknadsföring och försäljning av PolarCap® System.

Den preliminära tidsplanen medför att aktierna i PolarCool ska listas på Spotlight Stockmarket med planerad första handelsdag den 26 oktober 2018. En marknadsnotering av PolarCool är ett naturligt steg i utvecklingen av bolagets verksamhet. Vidare möjliggör listningen för investerare att investera direkt i verksamheten för idrottsmedicin. PolarCool avser att genomföra en företrädesemission om cirka 12-15 MSEK inför den planerade listningen på Spotlight Stockmarket för att finansiera den fortsatta utvecklingen av kylningsprodukter och förbereda bolaget för marknadslansering.

Lund – den 29 juni 2018

BrainCool AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018.


r mer information

Iman Ziai - CFO & Produktchef PolarCap System                                  
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@braincool.se


Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket.

Läs mer hos Cision
Läs mer om BrainCool AB