Publicerat: 2024-01-31 08:27:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Alntorp slipper budplikt i Shortcut Media efter genomförd kvittningsemission

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media har genomfört den kvittningsemission som beslutades vid en extra bolagsstämma den 15 december och som var riktad till Alntorp.

Emissionen avser en kvittning mot en fordran.

Alntorp kontrollerar efter emissionen cirka 49 procent av kapitalet i Shortcut Media. Företaget har ansökt och fått beviljat en dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden.

Läs mer om Shortcut Media AB