Publicerat: 2024-02-16 10:36:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om I Love Lund AB (publ): I Love Lund föreslår tre nyval till styrelsen

Aktieägarna i investeringsbolaget I Love Lund kallas till årsstämma fredagen den 15 mars i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Huvudägarna föreslår att styrelsen ska utökas till sju personer. Nyval föreslås av tre personer;
Bengt L Andersson, Peter Andersson och Lars Nilsson.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Björn Englund, Anders Dahlin, Lena Brandt Persson
och Charlotte Hauksson.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 150 000 aktier.

Läs mer om I Love Lund AB (publ)