Publicerat: 2024-02-19 15:46:53

EQL Pharma: Rapportkommentar Q3’23/24 - Kalqyl

Tillväxtresan intakt

EQL Pharma ökade de återkommande intäkterna med 25,2 procent, trots tuffare jämförelsetal och att penicillinprodukterna endast var tillbaka i mindre omfattning. Bolaget redovisade försäljning av Covid-19-tester som återkommande intäkter, vilket hade en viss positiv effekt på tillväxten. EBIT belastades med engångskostnader om 3,0 MSEK och justerat för dessa var både återkommande intäkter och EBIT ungefär i linje med våra estimat.


Det bubblar i portföljen

Vid utgången av kvartalet var många av de viktiga penicillinprodukterna åter tillbaka i lager. Vidare förväntas åtta nya produktlanseringar i Q4’23/24. Under kvartalet köpte bolaget även en handfull licensprodukter, vilka förväntas lanseras tidigt under nästa finansiella räkenskapsår. Pipelinen befinner sig nu på rekordhöga nivåer samtidigt som den geografiska expansionen fortlöper. Sammantaget stärker rapporten vår syn om de ljusa framtidsutsikterna för bolaget.


Outlook

Vi återupprepar vår positiva syn på EQL Pharma efter rapporten. Våra estimat för Q4’23/24 kvarstår, där vi räknar med att de återkommande intäkterna kommer öka kraftigt. Bolaget flaggade för tillfälligt ökade fraktkostnader till följd av attackerna i Röda havet, men vår bedömning är att bruttomarginalen kommer stärkas givet större bidrag från penicillinprodukterna och högre försäljningspriser. I vårt huvudscenario ser vi en uppsida om 97,7 procent för 2024/25. I scenariot och med en applicerad säkerhetsmarginal om 30,0 procent ser vi en uppsida om 38,4 procent.


Länk till analysen

Läs mer om EQL Pharma AB