Publicerat: 2024-02-22 09:20:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet BioPharma AB: Hamlet Biopharmas förlust steg i q2

Forskningsbolaget Hamlet Biopharma redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -9,4 miljoner kronor (-6,3).

Resultatet före och efter skatt var -9,2 miljoner kronor (-6,2).

Likvida medel uppgick till 7,3 miljoner kronor (28).


Hamlet Biopharma, Mkr Q2-2023/2024 Q2-2022/2023
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -9,4 -6,3
Resultat före skatt -9,2 -6,2
Nettoresultat -9,2 -6,2
Likvida medel 7,3 28

Läs mer om Hamlet BioPharma AB