Publicerat: 2024-02-22 16:53:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aquaticus Real Estate AB (publ): Aquaticus Real Estate ökar förvaltningsresultatet, avvaktar med utdelningsförslag

Fastighetsbolaget Aquaticus Real Estate redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen avvaktar med utdelningsförslaget.

Hyresintäkterna steg till 12,2 miljoner kronor (10,9), en ökning med 11,9 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 10,1 miljoner kronor (9,4), en ökning med 7,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 6,7 miljoner kronor (6,0), en ökning med 11,7 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -32,2 miljoner kronor (-14,1).

Resultatet före skatt var -25,6 miljoner kronor (-8,1).

Resultatet efter skatt blev -20,3 miljoner kronor (-6,4).

Resultat per aktie uppgick till -6,60 kronor (-2,10).

Det långsiktiga substansvärdet var 110,10 kronor per aktie (115,80) vid årsskiftet.

Styrelsen avser att föreslå 2024 års utdelningsnivå inför årstämman som planeras att hållas den 23 maj 2024. Styrelsen kommer då även att beakta den pågående omfinansieringsprocessen.
Föregående år var utdelningen 4,00 kronor per aktie.

Koncernens fastighet omfattar 17 300 kvadratmeter och är till fullo uthyrd till Xylem Water Solutions Global Services. det nuvarande hyreskontraktet löper till 31 mars 2029.Aquaticus Real Estate, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Hyresintäkter 12,2 10,9 11,9%
Driftnetto 10,1 9,4 7,4%
Förvaltningsresultat 6,7 6,0 11,7%
Värdeförändringar fastigheter, totalt -32,2 -14,1
Resultat före skatt -25,6 -8,1
Nettoresultat -20,3 -6,4
Resultat per aktie, kronor -6,60 -2,10

Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)