Publicerat: 2024-02-28 08:54:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cyclezyme AB: Cyclezyme släpper första rapporten efter noteringen

Bioteknikbolaget Cyclezyme redovisar som förväntat ingen omsättning i fjärde kvartalet 2023. Det är bolagets första rapport som släpps efter noteringen på Spotlight Stock Market den 22 december i fjol.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med motsvarande kvartal föregående år. Övriga intäkter var 0,3 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (-0,8).

Resultat per aktie uppgick till -0,33 kronor (-233,34).

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial.

Bolaget genomförde i november i fjol en riktad nyemission på 6,6 miljoner kronor före emissionskostnader på 450 000 kronor där bolaget emitterade 773 929 nya aktier till teckningskursen 8,50 kronor per aktie.


Cyclezyme, Mkr Q4-2023 Q4-2022
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -0,6 -0,8
Nettoresultat -0,6 -0,8
Resultat per aktie, kronor -0,33 -233,34

Läs mer om Cyclezyme AB