Publicerat: 2024-02-29 08:05:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Gosol Energy Group AB: Gosol Energy Group ökar omsättning och rörelseresultat

Energilösningsbolaget Gosol Energy Group redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Bolaget noterades på Spotlight i slutet av november 2023.

Omsättningen steg 5,2 procent till 62,6 miljoner kronor (59,5). Koncernens rörelseintäkter ökade med 5,5 procent till 62,8 miljoner kronor (59,5).

Koncernens kostnader ökade med 0,1 procent och uppgick till 55,6 miljoner kronor (55,6).

Rörelseresultatet blev 7,2 miljoner kronor (3,9), med en rörelsemarginal på 11,5 procent (6,6).

Resultatet efter skatt blev 6,1 miljoner kronor (3,0), en ökning med 103,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 0,09 kronor (0,05), vilket innebär en ökning med 80,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 28,6 miljoner kronor (7,3).

Likvida medel uppgick till 53,1 miljoner kronor (15,9).

Vd Jimmy Stensson uppger att 2023 är det bästa räkenskapsåret under bolagets historia.

"Vi ökar omsättningen med cirka 56 procent samtidigt som vi levererar ett riktigt bra rörelseresultat. I dotterbolaget Gosol Energi AB, där all verksamhet finns, gör vi ett rörelseresultat efter finansiella poster på 39,5 miljoner (7,5), motsvarande en vinstmarginal på 14,3 procent (4,2). Av bokföringstekniska skäl kopplat till principer för listningskostnad blir dock koncernens rörelseresultat efter finansiella poster 31,3 miljoner kronor (7,5) för helåret", skriver han.

Han uppger att bolaget genomförde en uppskalning av antalet batteriinstallationer under året på grund av hög efterfrågan.

"Efterfrågan på batterier ökade stort under 2023 som en konsekvens av förbättrade möjligheter att få intäkter från stöd- och balanstjänster. Vi lyckades på kort tid utöka vårt produkt- och tjänsteutbud för att möta den ökade efterfrågan, vilket också resulterade i att vi faktiskt kunde slutföra fler installationer än vi räknat med under Q4 2023", skriver han.


Gosol Energy Group, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 62,6 59,5 5,2%
Rörelseresultat 7,2 3,9 84,6%
Rörelsemarginal 11,5% 6,6%
Nettoresultat 6,1 3,0 103,3%
Resultat per aktie, kronor 0,09 0,05 80,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 28,6 7,3 291,8%
Likvida medel 53,1 15,9 234,0%

Läs mer om Gosol Energy Group AB