Publicerat: 2024-04-12 11:07:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om NFO Drives AB: NFO Drives rapporterar lägre omsättning och ökad rörelseförlust

Industribolaget NFO Drives redovisar minskande omsättning i första kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Nettoomsättningen sjönk 2,7 procent till 10,9 miljoner kronor (11,2).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-0,3).

Resultatet före skatt var -0,4 miljoner kronor (0,0).

Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (0,0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,5 miljoner kronor (-0,5).

Likvida medel var på 11,4 miljoner kronor (16,7) per den 31 mars.

Bruttomarginalen sjönk till 21,9 procent (22,4).

Resultatförsämringen förklaras främst av högre utvecklingskostnader.

- Under det första kvartalet 2024 har NFO Drives fortsatt att prioritera och driva produktutvecklingen framåt enligt plan. Vi har dock inte varit opåverkade av de utmaningar som har präglat ekonomin under kvartalet, särskilt inom installations- och utbytesmarknaden, där vi har noterat en tydlig inbromsning, kommenterar vd Johan Braun i delårsrapporten.

Inledningen på året har fortsatt i samma spår som 2023 avslutades, med en marknad som präglas av utmaningar och en ökad tröghet.

- Trots den tuffare perioden är vi trygga med vår nuvarande finansiella ställning och är övertygade om att vi har tillräckliga resurser för att slutföra våra pågående projekt. Vi är försiktiga inför resten av året och avstår från att ge prognoser på grund av osäkerheten på marknaden. Trots utmaningarna på kort sikt ser vi positivt på framtiden och fortsätter att investera i produktutveckling för att möta våra kunders behov och säkra långsiktig tillväxt, avslutar Johan Braun.


NFO Drives, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 10,9 11,2 -2,7%
Rörelseresultat -0,8 -0,3
Resultat före skatt -0,4 0,0
Nettoresultat -0,3 0,0
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,5 -0,5

Läs mer om NFO Drives AB